Edit me on GitHub

نحوه ویرایش / افزودن مطالب به ویکی.


Fork the repository


گام اول نوشتن مطالب fork کردن ویکی برای خودتان می باشد. به این منظور شما نیاز به یک اکانت در سایت github.com دارید. پس از ساخت حساب وارد آن شده و مراحل زیر را تکرار کنید:

1- به صفحه ویکی بروید (لینک در نوار بالا سمت راست موجود می باشد)
2- بر روی دکمه Fork در بالا سمت راست کلیک کنید.
3- پس از پایان یافتن فرایند شما با موفقیت wiki را fork کرده اید!

اضافه کردن مطالب شما


برای اضافه کردن مطالبتان، فایل های مورد نظر خود را ایجاد یا ویرایش کنید. چنانچه نیاز دارید میتوانید از راهنمای Markdown استفاده کنید.

لطفا هنگام ویرایش کردن به مطالب زیر دقت کنید:

ارسال مطالب بر روی گیتهاب


پس از ویرایش مطالب شما نیاز دارید آن ها را بر روی گیتهاب ببرید. چنانچه در خود وبسایت گیتهاب ویرایش کرده اید می توانید به گام ۴ بروید.

  1. اضافه کردن فایل ها به stage: برای این کار دستور زیر را در ترمینال وارد کنید: git add .
  2. کامیت کردن stage: برای این کار دستور زیر را در ترمینال وارد کنید: git commit -m "MESSAGE" لطفا پیام کامیت را مناسب انتخاب نمایید.
  3. ارسال تغییرات بر روی نسخه fork شده خودتان:‌ برای این کار در ترمینال دستور زیر را وارد کنید:‌ git push origin master
  4. درخواست اعمال تغییرات: برای این کار به repository ویکی رفته و از بالا بر روی Pull requests کلیک نمایید. آنجا دکمه سبز رنگ New pull request را فشار دهید و از لیست بازشوند ریپازیتوری خودتان را انتخاب کرده و توضیحات را نیز اضافه کنید.

پس از انجام شدن این مراحل و تایید ویرایش های شما توسط ادمین ها آنها به ویکی اضافه خواهند شد!